<
Çevre ve Atık Yönetimi
Enerji ihtiyacının arttığı günümüzde, fosil yakıtlardan kaynaklanan çevresel problemlerin giderilmesinde yenilenebilir enerjinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Yenilenebilir enerjinin en önemli kaynaklarından atıkların, enerjiye dönüştürülmesi amacıyla tesis yatırımlarına devam eden Erkanlı, atıkların çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini minimuma indirmek amacıyla bu tesislere entegre olarak atık yönetimi konusunda çalışmalarına devam ederek bu alanda uzmanlığını arttırmaktadır.

Eral Atık Yönetim A.Ş.
www.eralatik.com.tr
Eral Yıkım ve Atık Dönüşüm A.Ş.
www.eralyikim.com.tr
Erksan Çevre A.Ş.
www.erksancevre.com